بیوگرافی رئیس دفتر

 

 

بیوگرافی رئیس دفتر

محمدصالح مصلح فرزند حاجی محمداسماعیل درسال 1364ش در ولسوالی مارمل ولایت بلخ متولد شد، دروس دینی را در مدرسه ولسوالی مارمل و دوره مکتب را در لیسه ابوعصمت بلخی ادامه داد، یک سال بعد از تسخیر شمال توسط طلبان، راهی کشورپاکستان شد و درمدارس دینی پاکستان به تحصیل در علوم دینی پرداخت و با فروپاشی حکومت طالبان درسال1380 دوباره به وطن برگشت و درسال 1382 وارد دانشکده شرعیات دانشگاه بلخ شد و درسال 1386 ازدانشگاه بلخ فارغ گردید و درسال 1388 جهت ادامه تحصیل در مقطع ماستری به کشور ایران رفت و درسال 1390 از رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی فارغ گردید و دوباره به افغانستان برگشت و به حیث همکارعلمی در دانشگاه آریا همکاری نمود و درسال 1391 دوباره جهت ادامه تحصیل درمقطع دکتوری به ایران رفت و درسال ۱۳۹۴ از رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، فارغ التحصیل شد و فعلا استاد بر حال در دانشکده شرعیات دانشگاه بلخ میباشد.

تدریس و فعالیتهای علمی  :

 1.  ازسال تابستان 1387 تا بهار 1388 به حیث همکار عملی افتخاری، در پوهنحی شرعیات دانشگاه بلخ.
 2. ازسال 1390 تا میزان1391 به حیث عضو کدرعلمی پوهنتون آریا.
 3. عضو هیئت تحریر مجله علمی پوهنتون آریا.
 4. از میزان 1394 تا حوت 94 تدریس در پوهنتون مذاهب اسلامی تهران.
 5. از سال 1394 تا 1396 به حیث معاون پژوهشی دانشگاه راه سعادت.
 6. از سال 1396 تا 1397 به حیث رئیس دانشگاه راه سعادت.

ب) سخنرانی در مجامع علمی داخل و خارج :

1- سخنرانی در پوهنتون ابن سینا، زیرعنوان «دمکراسی درافغانستان وچالشهای فرا روی آن» هرمزارشریف1393

2- سخنرانی در پوهنتون آریا « جایگاه فقه در روند قانونگذاری درافغانستان»1393 شهرمزارشریف

3- سخنرانی در پوهنتون راه سعادت، تحت عنوان «رابطه علم و دین درجهان معاصر» میزان 1395 شهرمزارشریف.

4- سخنرانی در پوهنتون مذاهب اسلامی، «حقوق زن درفقه حنفی» 1395 تهران – ایران

5- سخنرانی در دانشگاه رهنورد، تحت عنوان «افراط گرایی و ریشه های فکری آن در افغانستان» 1396ش مزار شریف- افغانستان.

6- سخنرانی در دانشگاه راه سعادت تحت عنوان « انسان شناسی دینی، رابطه علوم و دین درجهان مدرن و...» 1395-1396ش مزارشریف- افغانستان.

تالیفات و آثار عملی

 1.  شرح قانون مدنی افغانستان وتطبیق آن با فقه امامیه، بخش ازدواج، ناشر: انتشارات راه سعادت؛ سال نشر:1393، کابل- افغانستان
 2. نوروز در ترازوی اسلام، انتشارات راه سعادت 1395ش کابل افغانستان.
 3. مبادی فقه اسلامی(، تدوین به زبان عربی).

ترجمه :

 1.  دانستنی هایی از فقه حنفی، بخش طهارت؛ نویسنده: محمد فهمی السقا. ناشر: انتشارات قیومی؛ سال نشر: 1389، مزارشریف – افغانستان
 2. قواعدفقه قضائی،(دوجلد) ترجمه شده از عربی، سال نشر: 1395ش انتشارات دانشگاه راه سعادت، مزارشریف.
 3. اصول فقه دانشگاهی مطابق مذهب حنفی، سال نشر:1396ش انتشارات دانشاه راه سعادت، مزارشریف.
 4. حقوق بین الملل اسلامی، ویرایش و تنظیم، انتشارات دانشگاه راه سعادت، 1396ش، مزارشریف.

 

انتشار مقاله :

 1. جمع میان خاله وخواهرزاده درفقه مذاهب اسلامی، انتشاریافته در: دوفصلنامه فقه مقارن، دانشگاه مذاهب اسلامی.1395
 2. اختلاف تشیع و تسنن و راه‌های حل آن، انتشاریافته در: مجله علمی آریا، 1394
 3. تفاوت سن بلوغ دراحکام جزائی، مدنی و عبادی، انتشاریافته در مجله علمی آریا 1394
 4. جایگاه مصلحت دراندیشه ی محققان اسلامی، به صورت مسلسل درشماره ها32 تا 47 هفته نامه فجر سال 1387به صورت تحقیق و ترجمه، نشرشده است.
 5. نقد و بررسی حدیث «بول البنی ص» و نشر آن از طریق سایت دانشگاه آریا و صفحه شخصی خودم.

مقالات در مجموعه مقالات همایش های بین المللی خارج :

 1. نقش فقر درخشونت و افراطی گری درافغانستان/ اولین همایش جهان علیه خشونت وافراطی گری درتهران 18 و19 آذرماه93

جوایز و افتخارات علمی :

 1. دانشجوی برتر بین المللی سال 1393 دانشگاه تهران.
 2. برنده جایزه بهترین شعر درهمایش وحدت اسلامی از پوهنتون بین المللی امام خمینی- قزوین.1389
 3. برنده بهترین مقاله دروصف پیامبراکرم، از پوهنتون بین المللی امام خمینی - قزوین.1389

سوابق اجرایی و تجربه های آموزشی

 1. ازمیزان 1386 تا میزان 1388 به حیث سردبیر هفته نامه فجر دربلخ.
 2. از  ماه جدی 1387 تا ماه سنبله 1388، به حیث پرودیوسر(گرداننده وتولید کننده) برنامه های دینی تلویزیون جهانی آرزو.
 3. از سال 1394 تا سال1396 به حیث معاون پژوهشی دانشگاه راه سعادت.
 4. از سال 1396 تا سال 1397 به حیث رئیس دانشگاه راه سعادت.

مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی ، نرم افزار یا دستگاه):

 1. زبان عربی، خواندن، نوشتن، تکلم نمودن: خوب.
 2. زبان انگلیسی خواندن، متوسط، نوشتن متوسط و تکلم: متوسط.
 3. آشنائی با برنامه های ورد، اکسل و پاورپاینت و انترنت.

توانمندی استفاده ازکتابخانه های دیجیتال.