ســوانح رئیس

استرجنرال عطا محمد نور                                                           

عطا محمد نور فرزند حاجی نورمحمد درسال 1343 خورشیدی برابر با 1964 میلادی در شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ متولد گردیده است. او از تبار تاجک و از باشنده های اصیل بلخ باستان است.آقای نور متأهل بوده، یک خانم، پنج پسر و دو دختردارد.

تحصیلات:

عطا محمد نور دوره دانش آموزی ابتدایی را الی صنف هشتم در مکتب متوسطه قاضی حمیدالدین دنبال کرد و سپس دوره لیسه را در لیسه عالی باخترکه از مکاتب با شهرت بلند درشهر مزارشریف است، ادامه داده و در سال 1362 برابر با 1983 میلادی دوره لیسه را موفقانه به پایان رسانید.

آقای نور در حالیکه عشق سرشار از فراگیری آموزشهای عالی درذهنش جوانه میزد، دفاع از آزادی ، استقلال و تمامیت ارضی کشور او را برآن داشت تا تحصیلات عالی اش را در آن دوره پیگیری نتواند و به صفوف مقدس جهاد بپیوندد. پس از پیروزی جهاد و مقاومت به ادامه تحصیلات خویش پرداخت. علوم سیاسی را در سال 1387 خورشیدی برابر با 2008 میلادی دریکی از دانشگاه های امریکا تا مقطع لیسانس به پیشبرد و سپس وارد دانشگاه دولتی تاجکستان گردید و در سال 1391 خورشیدی برابر با 2012 میلادی، حقوق تجارت بین المللی را تا سطح ماستری فراگرفت. موصوف به علاوه آنکه سند افتخاری لیسانس دانشکده تعلیم و تربیه و مدرک دکترای افتخاری دانشگاه بلخ را بدست آورده است، در حال حاضر محصل مقطع دکترا در دانشگاه دولتی تاجکستان است.

موقف اجتماعی:

سترجنرال عطا محمد نور در یک خانواده مسلمان، متدین و روشنفکر بدنیا آمده، پدرش از شخصیت های متنفذ باپایگاه بلند اجتماعی و تجارملی بحساب میرود که عیاری و جوانمردی اش زبانزد همه است.

ستر جنرال عطا محمد نور در طول جریان مبارزه سیاسی، نظامی چه در زمان جهاد وچه در زمان مقاومت و همینگونه پس از پیروزی مجاهدین، سمبول و الگویی در نجابت و پاکیزه گی، تقوا و پرهیزگاری ،ایمان ودینداری ،صداقت و راستکاری، استقامت و متانت ،وحدت و یکپارچه گی ،دفاع و حراست ،تحکیم و تطبیق قانونیت، حمایت از رهروان مکتب توحید و خدمت به علم و معرفت میباشد.اوکه محور جبهات بزرگ مجاهدین بوده است، در عصر حاضر یکی از الگو های خدمتگذاری به میهن و از شخصیت هایی محسوب میشود که در ایجاد و تقویت حاکمیت ملی در کشور نقش ارزنده یی داشته است.

آغازجهاد:

در بهار 1362 خورشیدی برابربا 1983 میلادی به صفوف مقدس جهاد پیوست و در جبهات استاد ذبیح الله شهید به عنوان یک فرمانده شجاع به زودترین فرصت از جایگاه و نقش برازنده یی برخوردار گردید.

انگیزه پیوستن به جهاد:

عشق وافر به آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور و مبارزه در برابر اشغالگران شوروی پیشین و نظام کمونیستی برای آزادی افغانستان، از عمده ترین عوامل پیوستن آقای نور به صفوف مقدس جهاد بود.

فعالیت های سیاسی و نظامی:

توضیح و تشریح وضع سیاسی نظامی برای مجاهدین، تحکیم روابط سیاسی با کشورهایی که از جهاد مردم افغانستان حمایت میکردند، ایجاد و فعال سازی نهاد های مردمی، کمیته های دعوت و تنظیم ، انتشار نشریه ها و ابلاغیه ها، تأسیس مکاتب در مناطق تحت تسلط مجاهدین، کلینیک ها، شفاخانه ها، انجمنهای جوانان، مدارس دینی، تأسیس کورسهای عقیدتی و سیاسی و در کنار آن زنده نگهداشتن حس بیداری در مردم، از عمده ترین فعالیتهای موصوف دراین دوره است. تدریس کورس های حربی و نظامی، آموزش تکتیک های دفاعی و تعرضی به اشکال جبهه ای و چریکی، آموزش فن سلاح خفیفه و ثقیله و طرز استعمال و کاربرد درست آن، بر علاوه تدریس و تعلیم، در قدم نخست به صفت فرمانده قطعات متحرک مرکزی، بعداً بحیث فرمانده قطعات مجاهدین در غرب شهر مزارشریف و سپس در سمت معاونیت جبهات استاد ذبیح الله شهید، برگزیده شده است.

پس از پیروزی جهاد:

عطا محمد نور پس از پیروزی جهاد در سال 1371 خورشیدی برابر با 1992 میلادی به عنوان رئیس سیاسی نظامی شمال جمعیت اسلامی افغانستان و در سال 1372 خورشیدی برابر با 1993 میلادی، قول اردوی شماره 7 را که پنج فرقه درترکیب خود داشت، پایه گذاری و رهبری کرد. در سال 1377 خورشیدی برابر با 1999 میلادی رهبری عمومی امور سیاسی و نظامی شمال و عضویت شورای عالی رهبری دولت اسلامی افغانستان را با موفقیت تمام به پیش برد.

دوره مقاومت:

سترجنرال عطا محمد نور با آنکه در پیروزی مجاهدین در حوزه شمال کشور نقش بزرگ و ارزنده داشت، با آغاز دوره مقاومت نیز یکی از محور های بزرگ مقاومت در شمال کشور بود. او در حالیکه رهبری عمومی مقاومت را در حوزه شمال تحت قیادت پروفیسور استاد برهان الدین ربانی و فرماندهی مجاهد نامدار کشور احمد شاه مسعود به عهده داشت، جبهات شمال، دومین مرکز مقاومت پس از هسته مرکزی مقاومت در شمال کابل حساب میگردید که به این تربیب آقای نور محور دوم مقاومت پس از فرمانده قهرمان، احمد شاه مسعود، شمرده میشد.

علل مقاومت:

آزادی مردم از بند استبداد، مبارزه با دهشت افگنی و تروریزم، برکندن پایگاه تروریزم و قاچاق بران حرفوی مواد مخدر از افغانستان و سقوط رژیم متحجر طالبان تا رسیدن به آزادی افغانستان از انگیزه های اصلی مقاومت بود .

فعالیت های سیاسی ، نظامی ، اجتماعی و فرهنگی در دوره مقاومت:

رهبری درست جبهه مقاومت بمنظور نجات کشور در ساحه مسؤلیت خویش، توضیح و تشریح وضع سیاسی، نظامی برای مقاومتگران، تحکیم روابط سیاسی و فرهنگی با کشور هایی که روند مقاومت را در افغانستان پشتیبانی میکردند، بوجود آوردن نهاد های مردمی، نشر و پخش ابلاغیه ها، نشریه ها، فعال نگهداشتن مکاتب در مناطق تحت فرمان نیروهای مقاومت و فعال نگهداشتن مراکز صحی و درمانگاه ها، تدریس کورسهای عقیدتی و سیاسی برای بیان اهداف مقاومت از عمده ترین فعالیتهای موصوف در این دوره محسوب میگردد.

کتاب و مقالات:

سترجنرال عطا محمد نور در حالیکه بانی مجله وزین ام البلاد و پیام بلخ در دورة جهاد و مقاومت بود، ده ها نشریه، مجله، کتاب و آثار علمی را حمایت مالی نموده است که این خود نمونه بزرگی از توجه موصوف به فرهنگ غنامند کشور است. در کنار اینها شماری از کتب و مقالات در مورد شخصیت، فکر، اندیشه و مبارزه آقای نور از سوی نویسنده گان مطرح کشور به چاپ رسیده است. کتاب اندیشه سبز که شماری از سخنرانی های آقای نور است و کتاب در راه صلح، کارنامه های بلخ و بلخ در راستای بازسازی آثاری است که از سوی نویسنده های مطرح کشور پس از پیروزی مقاومت به چاپ رسیده است. در کنار اینها تهیه فلم مستند عقابی بر ستیغ البرز در دو قسمت، جمع آوری سلاح، محو خشخاش، بلخ در راستای بازسازی و چندین فلم مستند و گزارشات مستند به زبانهای ملی و بین المللی از کارهای نشراتی در این زمینه است که از حمایت سترجنرال عطا محمد نور برخوردار گردیده اند.

علاوتأ آقای نور خود نیز مقالات و کتابهایی را نوشته که در دسترس همگان قرار دارد. کتاب پنج راهکار برای بیرون رفت از بحران، طرح ستراتیژی و راهکارهای مبارزه با کشت خشخاش در ولایت بلخ،راهکارهای برای تحکیم حاکمیت دولتی وتسریع فرایند بازسازی و انکشاف در ولایات از آثار عمده تألیفی ایشان است.

مکافات، رتب، القاب:

عطا محمد نور در سال 1371 رتبه دگر جنرالی را ازسوی دولت اسلامی افغانستان و در سال 1381 رتبه ستر جنرالی را از سوی ادارة موقت افغانستان حاصل کرد.

همچنین سترجنرال عطا محمد نور القاب آتی را در سالهای کار و مبارزه اش حاصل کرده است:

لقب افتخار افغانستان از سوی جلالتمأب حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
لقب قهرمان صلح از سوی مجمع صلح افغانستان
لقب ستاره معارف از سوی اهل معارف
لقب حامی جوانان از سوی گروه های جوانان افغانستان
لقب سفیر صلح از سوی فدراسیون جهانی صلح مقیم ایالات متحده امریکا

سترجنرال عطا محمد نور بدلیل تلاش پیگیر در راستای محو مواد مخدر در ولایت بلخ، مدال عالی وزیر محمد اکبر خان را از جانب جلالتمأب حامد کرزی رئیس جمهوری کشور در مراسم ملی تقدیر از مبارزه علیه مواد مخدر بدست آورد که در این مراسم آقای نور از سوی رئیس جمهور مایه افتخار بلخ و افغانستان خوانده شد. همچنان آقای نور به پاس حمایت بیدریغ از سکتور معارف، نشان عالی معارف را از سوی ریس جمهوری و وزیر معارف کشور بدست آورد. همینگونه مدال اتحادیه ملی کارکنان افغانستان از سوی رهبری این اتحادیه برایش تفویض شده است. در کنار اینها ده ها مدال، نشان، لوح ها، سپاسنامه، و تقدیرنامه، از مراجع ملی و بین المللی را نیز بدست آورده است که اینها مبین رهبری کارآ، کار، تلاش، زحمات، خدمتگذاری صادقانه و مدیریت سالم آقای نور است.