از هفته تصویب قانونی اساسی کشور طی همایش از سوی مقام ولایت بلخ بزرگداشت به عمل آمد

از هفته تصویب قانونی اساسی کشور طی همایش از سوی مقام ولایت بلخ بزرگداشت به عمل آمد.
در این همایش مسؤلین ادارات ملکی و نظامی، روسای ادارات دولتی بشمول نهادهای عدلی و قضایی، اعضای شورای ولایتی و همه اقشار مختلف مردم شرکت ورزیده بودند.

محمد اسحق رهگذر والی بلخ، داکتر محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی، محمد شریف فانی رئیس محکمه استیناف ولایت بلخ، علمای دینی، شخصیت های مطرح، ورسای ادارات دولتی، مسؤلین نهادهای عدلی و قضائی، نمایندگان احزاب سیاسی،اعضای جامعه مدنی، اساتید دانشگاه، زنان، جوانان و مردم از طیف های مختلف جامعه در این احتفال حضور به هم رسانیدند.

این همایش با تلاوت چند از آیت از کلام الله مجید آغاز گردید.
در آغاز محمد اسحاق رهگذر والی بلخ طی سخنانی در رابطه به اهمیت و مزایایی قانون اساسی کشور توضیحات را ارائه نموده گفت،" جوامع و کشورها در پهلوی قانون الهی نیاز به قانون اساسی یا وضعی دارند تا جهت اجرای امور رسمی و غیر رسمی و حفظ منافع مردم و تامین عدالت، استفاده شود."

آقای رهگذر خاطرنشان ساخت که افغانستان خوشبختانه دارای بهترین قانون اساسی در سطح کشورهای منطقه میباشد. در بخش دیگر از صحبت هایش والی بلخ از ماده های قانون اساس که جهت استحکام پایه های نظام و حفظ منافع و حقوق اساسی شهروندی، شهروندان این کشور میباشد، یاد نموده ، تاکید نمود که با استفاده از مزایای این قانون، ارزش های ملی و حقوق شهروندی حفظ گردد.

والی بلخ به جامعه قانون مدار و قانون محور تاکید داشته و به عموم نهادها دستور داد که برای آگاهی بخشی از اهمیت و ارزشمندی قانون اساسی از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

از سوی دیگر محمد شریف فانی رئیس محکمه استیناف ولایت بلخ در رابطه به قانون اساسی سخن گفته علاوه نمودند که خداوند در مقاطع مختلف پیامبران را با پیام مشخص و واضح فرستاده است و هدف و وظیفه آنها رهنمائی و هدایت مردم به راه راست بوده که آخرین پیام خدا حضرت محمد (ص) است تا مردم را به راه راست و خیر و فلاح دارین دعوت نماید و بعداً با پیشرفت و انکشاف جامعه انسانی، نیاز برآن شد که در پهلوی قوانین الهی یک سلسله قوانین وضعی نیز تدوین گردد.
این قوانین بر مصلحت و متضیات جوامع و مشروط براینکه برگرفته از قوانین الهی باشد و قانون اساسی افغانستان هرگز اجازه نمیدهد هیچ قانون در تضاد به دین مقدس اسلام تدوین گردد. و آقای فانی قانون اساسی افغانستان را بهترین قانون در سطح کشورهای منطقه خواند و رعایت از آنرا امر حتمی از سوی شهروندان کشور دانسته تذکر داد ، زمانی حاکمیت قانون در کشور نهادینه میگرد که کشور در امنیت و ثبات کامل به سر ببرد.

به تعقیب داکتر محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ در رابطه به جایگاه قانون اساسی در کشور پرداخته و اطاعت از قانون اساسی را از سوی شهروندان امر حتمی دانست و در عین حال آقای حدید برخی از قانون شکنی ها در کشور را برشمرده، رعایت از قانون و تطبیق آنرا الزامی خواند.

سپس امین الله امینی رئیس عدلیه ولایت بلخ در رابه اهمیت قانون اساسی و ارزشها و ماده های آن صحبت نموده، بزرگداشت از قانون اساسی رادر حقیقت نه گفته در برابر ظلم و استبداد عنوان نمود. وی خاطرنشان ساخت که قانون اساسی افغانستان وثیقه ملی و ممثل اراده ملی مردم افغانستان است.

همچنان دوکتور محمد ایوب یوسفزی استاد دانشگاه بلخ ، در رابطه به صیانت از حقوق اساسی شهروندی در قانون اساسی، تفکیک قوا و ایجاد میکانیزم شفاف و محکمه مستقل قانون اساسی جهت تطبیق آن صحبت نموده اضافه نمود که قانون اساسی افغانستان باید به اساس ضرورت های عینی جامعه ، تعدیل شود.

در پایان قاضی سید محمد سامع رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت بلخ در رابطه به خلاها و نواقص قانون اساسی فعلی صحبت نموده، صلح و امنیت سرتاسری، عزم و اراده جدی ادارات حکومتی را در تطبیق قانون اساسی پیشرط خواند.