محمد اسحق رهگذر والی بلخ با یما یاری وزیر ترانسپورت ج.ا.ا.، احمد فرید مومند وزیر مشاور رئیس جمهور ج.ا.ا در بخش ترانسپورت، محمد یما شمس رئیس عمومی ادارۀ خط آهن و هیئت همراه شان امروز پنجشنبه 3 اسد 1398در دفتر کارش، دیدار و ملاقات به عمل آورد.

محمد اسحق رهگذر والی بلخ با یما یاری وزیر ترانسپورت ج.ا.ا.، احمد فرید مومند وزیر مشاور رئیس جمهور ج.ا.ا در بخش ترانسپورت، محمد یما شمس رئیس عمومی ادارۀ خط آهن و هیئت همراه شان امروز پنجشنبه 3 اسد 1398در دفتر کارش، دیدار و ملاقات به عمل آورد.
نخست والی بلخ هیئت مهمانرا به شهر باستانی مزارشریف خوش آمدید گفته در رابطه به معضل پیش آمده اخیر از سوی شبکه های خصوصی مخابراتی در ولایت بلخ به تفصیل صحبت نموده، اضافه نموده که قطع خدمات شب هنگام این شبکه ها دراین شهر امن، تجارتی و دارای تقریباً دوملیون باشنده به هیج وجه به رهبری مقام ولایت و مردم بلخ قابل قبول نیست.
سپس یما یاری وزیر ترانسپورت ج. ا. ا. صحبت نموده هدف سفرش را در بلخ افتتاح تعمیر اداری ریاست خط آهن و سرک حلقوی شهرمزارشریف که بطول 17.4 کیلومترو به عرض 40 متر با هزینه 1.3 ملیارد افغانی که بودجه آن از طرف دولت ج.ا.ا پرداخت گردیده و به مدت 24 ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است، عنوان نمود.
متعاقباً طرفین روی دست آوردها اخیر زیربنائی دراین ولایت و نیز پلان ها و برنامه های انکشاف زیربنائی آینده بحث و تبادل نظر نمودند.
والی بلخ افتتاح و به بهره برداری قرارگرفتن سرک حلقوی جدید شهرمزارشریف را یک دست آورد بزرگ زیربنائی در این ولایت خوانده، خاطرنشان ساخت که با گشایش این سرک، مشکلات زیادی مردم بلخ در قسمت تردد و بندش جریان ترافیک شهری، مرفوع میگردد.
بعد از ملاقات والی بلخ یکجا با آقای یاری وزیر ترانسپورت ج.ا.ا و هئیت همراه شان به محل گشایش تعمیر اداری ریاست خط آهن و سرک حلقوی شهر مزارشریف رفته با قطع نوار آنها را افتتاح نمودند.