محمد اسحق رهگذر والی بلخ با مردم ولایت سرپل مقیم ولایت بلخ دیدارکرد.

محمد اسحق رهگذر والی بلخ با مردم ولایت سرپل مقیم ولایت بلخ دیدارکرد.

پیش از ظهرامروز یکشنبه 6 اسد 1398 والی بلخ با تعداد کثیر مردم ولایت سرپل مقیم شهرمزارشریف در تالار جلسات مقام ولایت بلخ دیدار و ملاقات بعمل آرود.
نخست باشندگان ولایت سرپل مقیم ولایت بلخ، روی مشکلات امنیتی و اجتماعی شان صحبت نموده، نبود امنیت، مکتب، آب آشامیدنی و دیگر خدمات همگانی شهری را چالش های فرا روی زندگی شان عنوان نمودند.
بعداً محمد اسحق رهگذر والی بلخ، مشکلات آنها را استماع و مورد بررسی قرارداده و هدایات لازم را جهت رفع مشکلات آنها به مراجع ذیربط سپرد.