محمد اسحق رهگذر والی بلخ با ولی محمد احمدزی قوماندان قول اردو 209 شاهین، روز گذشته در دفتر کارش دیدار و ملاقات کرد.

محمد اسحق رهگذر والی بلخ با ولی محمد احمدزی قوماندان قول اردو 209 شاهین، روز گذشته در دفتر کارش دیدار و ملاقات کرد.

ابتدا جنرال احمدزی در مورد پلان‏ها و آمادگی های عملیات زمستانی در ولایات شمال و شمال شرق کشور توضیحات را به والی بلخ بیان داشت.

بعدآ والی بلخ، ضمن خوش آمدید از پلان ها و آمادگی های عملیات زمستانی قوماندانی قول اردو شاهین اظهار تشکر کرد.

همچنان در این دیدار طرفین روی برخی مسایل امنیتی از جمله امنیت ولایت بلخ بحث نموده و رسیدگی به چالشهای فرا راه نیروها امنیتی و دفاعی تبادل نظر نمودند