محمد اسحق رهگذر والی بلخ بعد از ظهر امروز ۵شنبه ۲۷سرطان در دفتر کارش با آقای فرای عضو پارلمان، اقای پیترپروگل سفیر و اقای گاییر کنسل کشور المان روی موضوعات امنیت بلخ، صلح، انکشاف، سرمایه گذاری و نشست دوحه صحبت و تبادل افکار نمودند.

محمد اسحق رهگذر والی بلخ بعد از ظهر امروز ۵شنبه ۲۷سرطان در دفتر کارش با آقای فرای عضو پارلمان، اقای پیترپروگل سفیر و اقای گاییر کنسل کشور المان روی موضوعات امنیت بلخ، صلح، انکشاف، سرمایه گذاری و نشست دوحه صحبت و تبادل افکار نمودند.

در این دیدار والی بلخ ابتدا ضمن خوش امدید از همکاری های کشور المان, تلاشها و سهم فعال المان در ارودن صلح در افعانستان تشکر و سپاس گذاری نمود.

سپس هیات مهمان خواستار دیدگاه والی بلخ در قبال امنیت،امادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، صلح،انکشاف، سرمایه گزاری و نشست گفتگو ها رو در رو در دوحه از جانب والی بلخ گردیدند.

والی بلخ، روی هریک از موارد فوق به تفصیل صحبت تحلیل و نطریات خویش را بیان نمود.
آقای رهگذر همچنان روی وضعیت فعلی ولایت بلخ نکات را بیان داشت و خواستار همکاری های بیش‌تر و دوامدار کشور آلمان در بخش های امنیت و بازسازی این ولایت شد.