جلسه هماهنگی میان رهبری ولسوالی‌ها و نهادهای خدمات‌رسانی در ولسوالی‌ها به ریاست محمد اسحاق رهگذر والی بلخ برگزار شد

جلسه هماهنگی میان رهبری ولسوالی‌ها و نهادهای خدمات‌رسانی در ولسوالی‌ها به ریاست محمد اسحاق رهگذر والی بلخ برگزار شد.

این نشست امروز شنبه 8 جدی در تالار جلسات مقام ولایت بلخ با حضور داشت معاون مقام ولایت، قضاوت‌یار محمد شریف فانی ریس محکمه استیناف ولایت بلخ، ولسوالان، قومندانان امنیه، قضات، سارنوالان و مقامات ملکی و نظامی ولسوالی‌های 14 گانه ولایت بلخ برگزار شد.

در نخست محمد اسحق رهگذر والی بلخ، در رابطه به چگونگی این نشست مشورتی معلومات داده، تاکید داشت تا تمام مسوولین ملکی و نظامی اجراات‌شان را در پرتو احکام قانون و هماهنگی لازم در ساحه مسوولیت کاری‌شان ادا کنند.

والی بلخ همچنان از عدم موجویت سارنوالان و قضات در ولسوالی‌ها یاد کرده هشدار داد که تمامی مسوولین عدلی و قضایی جدا وظیفه دارند تا در هنگام وظایف و خدمت‌گذاری به مردم بالای وظایف‌شان حضور داشته باشند.

والی بلخ در بخش دیگری از سخنانش هدایت سپرد تا در راستای تامین امنیت ولسوالان و قضات، سایر کارمندان ادارات دولتی و کارمندان ارگان‌های مددرسان، قوماندانی امنیه ولسوالی‌ها سعی و تلاش جدی کنند و قطع نظر از مسایل حزبی و سمتی باید در برابر همدیگر یکسان برخورد کنند.

والی بلخ در ادامه بر اولیت‌بندی پروژه‌ها در ولسوالی‌ها اشاره داشته یاد آور شد که مسوولین ملکی و نظامی جدا مسوولیت دارند تا در راستای تحکیم و حاکمیت قانون وظایف‌شان را اجرا کرده و وظایف‌شان را با حسن نیت و کمال صداقت انجام دهند.