محمد اسحق رهگذر والی بلخ با سفیر کانادا در افغانستان دیدار و ملاقات نمود.

محمد اسحق رهگذر والی بلخ با سفیر کانادا در افغانستان دیدار و ملاقات نمود.
در ابتدا والی بلخ ضمن خوش آمدید از همکاری های کشور کانادا با دولت و مردم افغانستان اظهار تشکر و سپاس نموده و کشور کانادا را دوست استراتژیک مردم و دولت افغانستان خواند.
سپس آقای دیف متکاف هدف سفر اش در بلخ را به تشریح گرفته خواستار ارائه معلومات امنیتی، اقتصادی و انکشافی در مورد بلخ شد.
سپس والی بلخ در قبال موقعیت جغرافیای، جیوپولوتیک و مرز مشترک با کشور های همسایه و ولایات همجوار توضیحات مفصل را بیان نمود. والی بلخ در بخش دیگر از صحبت اش در مورد امن سازی بلخ و روستاها نظریات و طرحهای مشخص را به آقای سفیر بیان داشته خواستار توجه جدی آن کشور در قسمت تطبیق برنامه های انکشافی دراین ولایت گردید.
والی بلخ در مورد وضعیت خوبی فراگیری تحصیلات عالی و تعلیمی در بلخ با داشتن نزدیک به ۵۰ هزارمحصل که نصف آنرا دختر خانم ها تشکیل میدهد صحبت نموده و خواستار همکاری کانادا در قسمت اعمار یکی از دانشکده ها برای دانشگاه بلخ شد.
علاوه برآن، آقای رهگذر ولایت بلخ را بستر خوب برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی عنوان کرد.
همچنان والی بلخ در مورد جرگه صلح و روند صلح نظریات خویش را بیان داشته گفت صلح چیزی است که همه مردم افغانستان به آن نیاز دارند.
والی بلخ اولویت کاری خویش را تامین امنیت و آرامش مردم خویش قلمداد نمود.