جلالتمآب محترم محمد اشرف غنی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان با محمد اسحق رهگذر والی بلخ دیدار کرد.

جلالتمآب محترم محمد اشرف غنی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان با محمد اسحق رهگذر والی بلخ دیدار کرد.
..................
امروز سه‌شنبه ۱۴ حوت جلالتماب محترم محمد اشرف غنی، رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان والی بلخ را در ارگ ریاست جمهوری به حضور پذیرفت.

نخست محمد اسحق رهگذر والی بلخ، در باره مسایل مهم حکومت‌داری محلی، انکشافی و بازسازی، راه اندازی عملیاتهای نطامی برای تامین امنیت و آسایش مردم، ایجاد مدیریت سالم و پاسخگو در سطح ولایت، و همکاری مردم برای تامین امنیت و حکومتداری خوب، ایجاد هماهنگی بین ارگانهای محلی (ملکی و نظامی) و آمادگی برای برگزاری جشن نوروز باستان و سال ۱۳۹۸ در شهر مزار شریف و بلخ، به رئیس جمهور کشور توضیحات ارائه داشت.

والی بلخ، با ابراز تشکری و سپاس از حمایت همه‌جانبه رئیس جمهور، در بخش‌های مختلف امنیتی، ترانزیتی، تجارت، اصلاحات، حکومت‌داری و صلح پایدار گزارش مفصلی از وضعیت موجود در ولایت بلخ و طرح‌های آینده، ارائه کرد.

سپس رییس جمهور، کشور ضمن اظهار قدردانی از کارکردهای والی بلخ، ولایت بلخ را مرکز نقل و انتقالات افغانستان به آسیای میانه عنوان کرد و افزود این ولایت ظرفیت‌های کاری فراوانی در عرصه اقتصاد دارد و بستر مناسب برای سرمایه گذاری و رشد تجارت دربلخ وجود دارد و همان‌گونه که دهلیز هوایی از ولایت بلخ به ترکیه و اروپا باز شد، خط آهن حیرتان نقطه وصل کشور ما به جامعه جهانی گردید.

در سال‌های بعد نیز شاهد گشایش مراکز مهم تجارتی در ولایت بلخ خواهیم بود و بخش صنعت و تجارت در این ولایت گسترش خواهد یافت.

رییس جمهور در ادامه سخنانش افزود، ولایت بلخ برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان از اهمیت بسزایی برخوردار است و در راستای تقویت زیرساخت‌های حکومتی و صنعتی از هیچ‌گونه اقدامی دریغ نخواهیم کرد.

والی بلخ ضمن اظهار قدردانی حمایت و توجه جلالتمآب رییس جمهور، در خصوص ولایت بلخ وعده سپرد تا در راستای اصلاحات و تقویت نظام، مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف، مبارزه با فساد، صلح و امنیت و ایجاد هماهنگی بیشتر میان بلخ و حکومت مرکزی بیشتر از پیش تلاش خواهد کرد.