محمد اسحق رهگذر والی بلخ، با شفاء خان سرپرست کنسلگری جمهوری اسلامی پاکستان مقیم شهر مزار شریف، امروز سه‏شنبه 7 حوت 1397 در دفتر کارش دیدار و ملاقات تعارفی و با کسنل قبلی آقای سرفراز دیدار تودهی کرد.

محمد اسحق رهگذر والی بلخ، با شفاء خان سرپرست کنسلگری جمهوری اسلامی پاکستان مقیم شهر مزار شریف، امروز سه‏شنبه 7 حوت 1397 در دفتر کارش دیدار و ملاقات تعارفی و با کسنل قبلی آقای سرفراز دیدار تودهی کرد.

والی بلخ، ضمن خوش آمدید به مهان‏ها وظیفه جدید آقای شفاء خان را به صفت سرپرست کنسلگری جمهوری اسلامی پاکستان مقیم شهر مزار شریف تبرک گفته وعده همکاری را سپرد و از کارکرد آقای سرفراز کنسل قبلی این کنسلگری اظهار سپاس گزاری کرد.
آقای رهگذر، از مشترکات تاریخی و فرهنگی دوکشور یاد آوری نموده بر گسترش روابط دوستانه تاکید کرد.

سپس؛ سرپرست کنسلگری جمهوری اسلامی پاکستان مقیم شهر مزار شریف از رهبری مقام ولایت بلخ اظهار تشکر کرده و برای ماموریت خویش وعده هر نوع همکاری را سپرد.