محمد اسحق رهگذر والی بلخ، با آقای "لویس گومیز" ریس دفتر یونیما مقیم ولایت بلخ در دفتر کارش، امروز سه‏ شنبه 7 حوت 1397 دیدار وملاقات کرد.

محمد اسحق رهگذر والی بلخ، با آقای "لویس گومیز" ریس دفتر یونیما مقیم ولایت بلخ در دفتر کارش، امروز سه‏ شنبه 7 حوت 1397 دیدار وملاقات کرد.

درین ملاقات آقای لویس گومیز هدف دیدارش را بررسی وضعیت عمومی ولایت یاد نمود و پیرامون چگونگی وضعیت امنیتی، انکشاف وبازسازی درین ولایت طالب معلومات شد.

بعدآ والی بلخ، ضمن توضیحات در مورد وضعیت امنیتی، انکشافی وبازسازی ولایت بلخ یاد نموده خواهان توجه موسسات، دونر ها وکشور های کمک کننده شد.

سپس ریس دفتر یونیما از مدیریت سالم رهبری مقام ولایت بویژه در راستای تامین امنیت قدر دانی کرد و در پیوند به پروژه های زیربنای وعام المنفعه درین ولایت وعده واطمینان داد.