نخستین دهلیز هوایی فرودگاه بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی توسط محمد اسحق رهگذر والی بلخ افتتاح شد

نخستین دهلیز هوایی فرودگاه بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی توسط محمد اسحق رهگذر والی بلخ افتتاح شد.
امروز (چهارشنبه 19 جدی) برای اولین بار پرواز از میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی شهرمزارشریف از طریق دهلیزهوایی صورت گرفت که بلخ را از طریق ترکیه به کشور های اروپایی وصل می‎سازد.
در نخستین پرواز 2 تن کشمش و 3 تن توت خشک از مزارشریف به لندن صادر شد که در هفته دو بار اموال تجارتی از دهلیز هوایی فرودگاه مزار شریف صورت می گیرد.
اموال تجارتی از ولایت های شمال به ویژه بلخ از طریق میدان هوایی مزارشریف به استانبول ترکیه و از آن طریق به شهرهای مختلف اروپا ارسال می شو
د.