محمد اسحق رهگذر والی بلخ، با نصیر حمیدی ریس بخش حکومت‌داری اداره مستقل ارگان‌های محلی، امروز چهارشنبه 28 قوس در دفتر کارش دیدار و ملاقات کرد

محمد اسحق رهگذر والی بلخ، با نصیر حمیدی ریس بخش حکومت‌داری اداره مستقل ارگان‌های محلی، امروز چهارشنبه 28 قوس در دفتر کارش دیدار و ملاقات کرد.

در این نشست ریس حکومت‌داری ارگان‌های محلی هدف سفرش را به ولایت بلخ، ارتقاع ارایه خدمات شهری خوانده و از پلان‌ها و برنامه‌های اداره مستقل ارگان‌های محلی در قبال شهرداری مزار شریف به والی بلخ توضیح داد.

والی بلخ، ضمن خوش آمدگویی به ریس حکومت‌داری ارگان‌های محلی از برنامه‌های دست‌داشته آن اداره در عرصه خدمات شهری اظهار سپاس و تشکری کرد.

همچنان والی بلخ و ریس حکومت‌داری ارگان‌های محلی در مورد برنامه‌های موثر برای ارایه خدمات بهتر حکومت‌داری به تبادل نظر پرداختند.