نشست اداری مقام ولایت بلخ برگزار شد

نشست اداری مقام ولایت بلخ برگزار شد.
دوشنبه 5 قوس
...........................................................................

جلسه نوبتی اداری مقام ولایت بلخ تحت ریاست محمد اسحق رهگذر والی بلخ و با حضور رؤسای ادارات دولتی این ولایت در تالار جلسات مقام ولایت دایر گردید.

جلسه با تلاوت آیات از کلام الله مجید آغاز گردید، سپس والی بلخ، صحبت‌های رهنمودی در راستای حکومت داری خوب را ارائه نمود.

والی بلخ، در این نشست طبق آجندا به پیشنهاد های ریاست شهرداری مزار شریف، ریاست اراضی، ریاست حوزة دریایی بلخ، ریاست اتحادیه قالین زون شمال و آمریت نمایندگی تصدی ارزاق بلخ رسیدگی کرده، موضوعات را پرامون آن و با موافقت اکثریت آرای اعضای مجلس به تصویب رسانید.

این جلسه با دعا های خیر و تعالی مردم افغانستان پایان یافت.