محمد اسحاق رهگذر والی بلخ با کپتان غلام جیلانی وفا معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی کشور دیدار کرد

محمد اسحاق رهگذر والی بلخ با کپتان غلام جیلانی وفا معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی کشور دیدار کرد.

والی بلخ، صبح امروز دوشنبه 5 قوس با معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی در دفتر کارش دیدار و ملاقات کرد.

نخست معین عملیاتی اداره هوانوردی هدف سفرش را به ولایت بلخ معرفی آمر جدید میدان هوای ملکی یاد نمود و از همکاری مقام ولایت بلخ با آمریت میدان هوایی اظهار تشکر کرد.

والی بلخ، ضمن خوش آمدید به معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی کشور و هئیت همراش از کارکرد انجنیر محمد آصف آمر پیشین آمریت میدان هوای مزار شریف ابراز امتنان و تشکر کرد و برای آقای واصفی آمر جدید این آمریت آرزوی موفقیت و وعده همکاری را سپرد.