والی بلخ با سرپرست وزارت معارف دیدار و ملاقات کرد

 

 

 

محمد اسحاق رهگذر والی بلخ با دکتور محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف دیدار و ملاقات کرد.

امروز چهارشنبه محمد اسحاق رهگذر والی بلخ با سرپرست وزارت معارف و هیآت همرایشان در دفتر کارش دیدار و ملاقات نمود، طی این دیدار والی بلخ روی چالش ها و مشکلات موجوده در معارف ولایت بلخ را برشمرده از نبود معاش معلمین حق الزحمه، اعاشه دارالعلم اسدیه، مشکل مکتب افغان ترک و تعداد از معلمین که قبلن امتحان رقابتی را سپری کرده اند اما تاکنون بی سرنوشت هستند خواهان همکاری ها و حمایت رهبری وزارت در حل آنها شد.

والی بلخ در ادمه گفت: 35 باب مکتب که قبلن زمین و مکان مشخصی نداشت برای این مکاتب زمین مشخص شده و از طرف مجلس اداری مقام ولایت به تصویب رسیده است.

سپس آقای بلخی ضمن خرسندی و تشکر ازهمکاری والی بلخ در قبال معارف و بخصوص در نظرگرفتن زمین برای اعمار مکاتب گفت: وزارت معارف به تعداد ۱۰ بست ریاست های معارف ولایات را از طریق برنامه CBR به امتحان رقابتی گذاشته بود کسانکه این آزمون را سپری کرده و موفق شده اند به ریاست های معارف ولایات معرفی شده اند که یکی از آنها رئیس جدید معارف ولایت بلخ میباشد.

سرپرست وزارت معارف کشور وعده هر نوع همکاری جهت رفع چالش ها و مشکلات ریاست معارف را به والی بلخ سپرد.