والی بلخ با ویس برمک وزیر داخله کشور دیدار نمود

محمد اسحاق رهگذر والی بلخ با ویس احمد برمک، وزیر امور داخله کشور، که در راس هیآت دیدار نمود.

در این دیدار، جنرال بابه جان قوماندان زون 707 پامیر، معاون مقام ولایت، قوماندان امنیه ولایت بلخ و برخی دیگر از نظامیان نیز حضور داشتند.

در این دیدار روی وضعیت جاری ولایت بلخ، تحولات اخیر و امنیت شمال، چالش ها و‌ نارسایی ها، کمبود تجهیزات و تشکیل پولیس، بویژه در ولایت بلخ بحث و تبادل نظر صورت گرفت، وزیر داخله کشور روز گذشته وارد ولایت بلخ گردید و پس از آنکه قطعه خاص 888 ملی را رسمآ افتتاح کرد و سمنوال عبدالله گارد را نیز به صفت قوماندان قطعه خاص 888 ملی معرفی کرد.

وزیر امور داخله کشور تمام مشکلات موجود در پولیس ولایت بلخ را بررسی نموده وعده سپرد در حل مشکلات موجود رسیدی خواهد کرد.

آقای برمک افزود، قطعه 888 پولیس خاص در بلخ آماده برای تآمین امنیت شهر مزار شریف می باشد و این قطعه اکنون در بلخ موجود می باشد و در تآمین امنیت این ولایت کمک خواهد کرد.